جا پای عشق

 

نوشته شده در 1 / 2 / 1398برچسب:,ساعت 1:20 توسط رضا| |

نوشته شده در 17 / 11 / 1394برچسب:,ساعت 23:54 توسط رضا| |

 عشق یا اشک

نوشته شده در 17 / 3 / 1394برچسب:,ساعت 11:6 توسط رضا| |

 

نوشته شده در 11 / 3 / 1394برچسب:,ساعت 14:24 توسط رضا| |

خداااااا     چی ارزو کنم باورم نمیشه رفت ....

عذاب میکشم   یه دنیا غم دارم    

تو دیگه نیستی

وای دلم

 

نوشته شده در 30 / 5 / 1393برچسب:,ساعت 1:42 توسط رضا| |

نوشته شده در 5 / 11 / 1392برچسب:,ساعت 22:46 توسط رضا| |

نوشته شده در 5 / 11 / 1392برچسب:,ساعت 22:27 توسط رضا| |

فراموشم مکن

 

اگر فراموشم کردی

 

خاموشم نکن

نوشته شده در 12 / 7 / 1392برچسب:,ساعت 23:2 توسط رضا| |

نوشته شده در 25 / 12 / 1391برچسب:,ساعت 1:26 توسط رضا| |

نوشته شده در 29 / 9 / 1391برچسب:,ساعت 1:15 توسط رضا| |

نوشته شده در 29 / 9 / 1391برچسب:,ساعت 1:7 توسط رضا| |

خداااااااا...آخه دلم پیر شد

نوشته شده در 9 / 9 / 1391برچسب:,ساعت 23:22 توسط رضا| |

                                  

 

نوشته شده در 28 / 4 / 1391برچسب:,ساعت 20:15 توسط رضا| |

 

نوشته شده در 16 / 4 / 1391برچسب:,ساعت 18:28 توسط رضا| |

امروز معلم عشقم گفت:دو خط موازی هیچ وقت

 

 

بهم نمیرسندمگر آنکه یکی از آنها

 

 

خودشو بشکند گفتم:من که خودمو شکستم

 

 

پس چرا به اون نرسیدم؟!

 

 

لبخند تلخی زد گفت:شاید او هم به سوی خط

 

 

دیگری بشکسته باشد!

نوشته شده در 12 / 4 / 1391برچسب:,ساعت 23:6 توسط رضا| |

عشق افسانه شد

نوشته شده در 2 / 3 / 1391برچسب:,ساعت 20:44 توسط رضا| |

 

نوشته شده در 25 / 2 / 1391برچسب:,ساعت 21:11 توسط رضا| |

 

نوشته شده در 19 / 2 / 1391برچسب:,ساعت 21:1 توسط رضا| |

خدااااااااااااااا

 

عاشقم کردو رفت

نوشته شده در 7 / 2 / 1391برچسب:,ساعت 22:48 توسط رضا| |

 

به همه لبخند بزن اما فقط با یک نفر بخند 

 

   

 

 

 

همه رو دوست داشته باش امافقط عاشق یک نفر باش


 

 

 

همه رو در قلبت جا بده ولی قلبت فقط مال یک نفر باشد

 

 

  

نوشته شده در 27 / 1 / 1391برچسب:,ساعت 22:4 توسط رضا| |


Power By: LoxBlog.Com